Whitepaper: Omgaan met risico’s in vastgoedportefeuilles van zorginstellingen

Marktwerking, zorgzwaartepakketten, normatieve huisvestingscomponent en het scheiden van wonen en zorg zijn recent ingevoerd in de care-sector. Zorgorganisaties zijn hierop hun visies en beleid nog aan het afstemmen. De komende jaren hebben zij echter opnieuw met stelselwijzigingen te maken die tot doel hebben de toenemende kosten voor het Nederlands zorgstelsel betaalbaar te houden. Deze stelselwijzigingen zullen hun weerslag hebben op de omvang en samenstelling van de vastgoedportefeuille.

Het onderkennen van de risico’s van deze stelselwijzigingen en andere risico’s en kansen die effect kunnen hebben op de vastgoedportefeuille is de eerste stap op weg naar een strategisch plan om de vastgoedportefeuille op de nabije toekomst voor te bereiden.

Deze whitepaper geeft inzicht hoe risico’s te vertalen naar te verwachten effecten op de huidige vraag, waarmee de toekomstige vraag te prognosticeren is. Met ingrepen in de vastgoedportefeuille kan vervolgens het toekomstige aanbod passend worden gemaakt bij de toekomstige vraag

Download de whitepaper

Berichten
  • Whitepaper Omgaan met risico’s in vastgoedportefeuilles van zorginstellingen
    Lees verder
  • Whitepaper introductie VastgoedMaps voor Gemeente
    Lees verder
  • Video: presentatie VastgoedMaps op Bouwstenen markt Amersfoort
    Lees verder