Gratis online rekenmodel kostprijsdekkende huur voor gebouwen

bbn heeft een online rekenmodel ontwikkeld waarmee de kostprijsdekkende huur van een gebouw kan worden berekend. Gemeenten, corporaties en instellingen gebruiken steeds vaker de kostprijsdekkende huur als basis voor de verrekening van kapitaallasten en exploitatiekosten bij maatschappelijk vastgoed. Om de kostprijsdekkende huur te kunnen bepalen, moet een complexe netto contante waarde berekening worden uitgevoerd. bbn adviseurs biedt met haar online rekenmodel de mogelijkheid om deze berekening vanaf heden gratis uit te voeren.

 

Direct een online presentatie visualisatie van de uitkomsten

Het online rekenmodel van bbn adviseurs berekent de kostprijsdekkende huur op basis van een groot aantal parameters waaronder: de boekwaarde of investeringskosten, rente, inflatie, verlangde risicopremie bij de inzet van eigen vermogen, (resterende) exploitatieperiode, financieringsmethodiek, exploitatiekosten, tussentijdse investeringen, restwaardes van opstal en grond en dergelijke. De uitkomst van de berekening wordt direct online gepresenteerd en gevisualiseerd.

Lees meer op bbn.nl

Berichten
  • Whitepaper Omgaan met risico‚Äôs in vastgoedportefeuilles van zorginstellingen
    Lees verder
  • Whitepaper introductie VastgoedMaps voor Gemeente
    Lees verder
  • Video: presentatie VastgoedMaps op Bouwstenen markt Amersfoort
    Lees verder